Trang Download Winrar mọi phiên bản cập nhật liên tục

Đây là phần download full các ngôn ngữ mà phần mềm WinRAR và RAR hỗ trợ. Cùng theo dõi để lựa chọn ngôn ngữ phù hợp cho các bạn nhé.

Phiên bản WinRAR và RAR beta tiếng Anh mới nhất

 

Tên phần mềm Giao diện người dùng Giấy phép Kích thước   
WinRAR x86 (32 bit) 6.01 beta 1 Đồ họa và dòng lệnh Thử nghiệm 3030 KB
WinRAR x64 (64 bit) 6.01 beta 1 Đồ họa và dòng lệnh Thử nghiệm 3260 KB
RAR 6.01 beta 1 dành cho Linux x86 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 595 KB
RAR 6.01 beta 1 dành cho Linux x64 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 584 KB
RAR 6.01 beta 1 cho FreeBSD x86 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 546 KB
RAR 6.01 beta 1 cho FreeBSD x64 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 588 KB
RAR 6.01 beta 1 dành cho macOS (64 bit) Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 577 KB

 

Phiên bản WinRAR beta được bản địa hóa mới nhất

 

Ngôn ngữ Phiên bản Kích thước   
Tiếng Anh (32 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3030 KB
Tiếng Anh (64 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3260 KB
Tiếng Phần Lan (32 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3074 KB
Tiếng Phần Lan (64 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3305 KB
Tiếng Hàn (32 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3133 KB
Tiếng Hàn (64 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3365 KB
Tiếng Nga (32 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3188 KB
Tiếng Nga (64 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3421 KB
Chữ Kirin Serbia (32 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3126 KB
Chữ Kirin Serbia (64 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3355 KB
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (32 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3073 KB
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (64 bit) 6.01 phiên bản beta 1 3304 KB

 

Bản phát hành WinRAR và RAR tiếng Anh

 

Tên phần mềm Giao diện người dùng Giấy phép Kích thước   
WinRAR x86 (32 bit) 6.00 Đồ họa và dòng lệnh Thử nghiệm 3024 KB
WinRAR x64 (64 bit) 6.00 Đồ họa và dòng lệnh Thử nghiệm 3255 KB
RAR dành cho Android trên Google Play Chỉ đồ họa Miễn phí
RAR cho Android 6.00 bản dựng 97 cục bộ Chỉ đồ họa Miễn phí 5463 KB
RAR 6.00 cho Linux x86 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 594 KB
RAR 6.00 cho Linux x64 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 584 KB
RAR 6.00 cho FreeBSD x86 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 545 KB
RAR 6.00 cho FreeBSD x64 Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 588 KB
RAR 6.00 dành cho macOS (64 bit) Chỉ dòng lệnh Thử nghiệm 576 KB
Chủ đề giao diện WinRAR Chỉ đồ họa Miễn phí

 

Phiên bản WinRAR được bản địa hóa

 

Ngôn ngữ Phiên bản Kích thước   
Tiếng Ả Rập (32 bit) 5,91 2996 KB
Tiếng Ả Rập (64 bit) 5,91 3207 KB
Tiếng Armenia (32 bit) 6,00 3071 KB
Tiếng Armenia (64 bit) 6,00 3301 KB
Tiếng Azerbaijan (32 bit) 5,71 2908 KB
Tiếng Azerbaijan (64 bit) 5,71 3113 KB
Tiếng Belarus (32 bit) 5,71 2915 KB
Tiếng Belarus (64 bit) 5,71 3120 KB
Tiếng Bungari (32 bit) 6,00 3083 KB
Tiếng Bungari (64 bit) 6,00 3312 KB
Tiếng Miến Điện (Myanmar) (32 bit) 5,71 2901 KB
Tiếng Miến Điện (Myanmar) (64 bit) 5,71 3106 KB
Tiếng Catalan (32 bit) 6,00 3136 KB
Tiếng Catalan (64 bit) 6,00 3207 KB
Tiếng Trung giản thể (32 bit) 6,00 3145 KB
Tiếng Trung giản thể (64 bit) 6,00 3373 KB
Phồn thể Trung Quốc (32 bit) 6,00 3289 KB
Tiếng Trung phồn thể (64 bit) 6,00 3516 KB
Tiếng Croatia (32 bit) 6,00 3072 KB
Tiếng Croatia (64 bit) 6,00 3303 KB
Tiếng Séc (32 bit) 6,00 3247 KB
Tiếng Séc (64 bit) 6,00 3509 KB
Tiếng Đan Mạch (32 bit) 6,00 3067 KB
Tiếng Đan Mạch (64 bit) 6,00 3297 KB
Tiếng Hà Lan (32 bit) 6,00 3359 KB
Tiếng Hà Lan (64 bit) 6,00 3587 KB
Tiếng Anh (32 bit) 6,00 3024 KB
Tiếng Anh (64 bit) 6,00 3255 KB
Tiếng Estonia (32 bit) 5,71 2905 KB
Tiếng Estonia (64 bit) 5,71 3110 KB
Euskera (32 bit) 6,00 3134 KB
Euskera (64 bit) 6,00 3205 KB
Tiếng Phần Lan (32 bit) 6,00 3070 KB
Tiếng Phần Lan (64 bit) 6,00 3300 KB
Tiếng Pháp (32 bit) 6,00 3129 KB
Tiếng Pháp (64 bit) 6,00 3357 KB
Tiếng Galicia (32 bit) 6,00 3133 KB
Tiếng Galicia (64 bit) 6,00 3204 KB
Tiếng Georgia (32 bit) 5,91 2988 KB
Tiếng Georgia (64 bit) 5,91 3198 KB
Tiếng Đức (32 bit) 6,00 3160 KB
Tiếng Đức (64 bit) 6,00 3401 KB
Tiếng Hy Lạp (32 bit) 6,00 3083 KB
Tiếng Hy Lạp (64 bit) 6,00 3313 KB
Tiếng Do Thái (32 bit) 6,00 3066 KB
Tiếng Do Thái (64 bit) 6,00 3295 KB
Tiếng Hungary (32 bit) 6,00 3073 KB
Tiếng Hungary (64 bit) 6,00 3306 KB
Tiếng Indonesia (32 bit) 6,00 3070 KB
Tiếng Indonesia (64 bit) 6,00 3299 KB
Ý (32 bit) 6,00 3238 KB
Tiếng Ý (64 bit) 6,00 3467 KB
Tiếng Nhật (32 bit) 6,00 3179 KB
Tiếng Nhật (64 bit) 6,00 3408 KB
Tiếng Hàn (32 bit) 6,00 3128 KB
Tiếng Hàn (64 bit) 6,00 3359 KB
Tiếng Litva (32 bit) 6,00 3104 KB
Tiếng Litva (64 bit) 6,00 3334 KB
Tiếng Mông Cổ (32 bit) 6,00 3078 KB
Tiếng Mông Cổ (64 bit) 6,00 3308 KB
Tiếng Na Uy (32 bit) 6,00 3069 KB
Tiếng Na Uy (64 bit) 6,00 3299 KB
Tiếng Ba Tư (32 bit) 5,91 2998 KB
Tiếng Ba Tư (64 bit) 5,91 3208 KB
Tiếng Ba Lan (32 bit) 6,00 3277 KB
Tiếng Ba Lan (64 bit) 6,00 3504 KB
Tiếng Bồ Đào Nha (32 bit) 6,00 3070 KB
Tiếng Bồ Đào Nha (64 bit) 6,00 3299 KB
Bồ Đào Nha Brazil (32 bit) 6,00 5542 KB
Bồ Đào Nha Braxin (64 bit) 6,00 5689 KB
Tiếng Rumani (32 bit) 6,00 3073 KB
Tiếng Rumani (64 bit) 6,00 3303 KB
Tiếng Nga (32 bit) 6,00 3204 KB
Tiếng Nga (64 bit) 6,00 3470 KB
Chữ Kirin Serbia (32 bit) 6,00 3119 KB
Chữ Kirin Serbia (64 bit) 6,00 3475 KB
Tiếng Slovak (32 bit) 6,00 3161 KB
Tiếng Slovak (64 bit) 6,00 3389 KB
Tiếng Slovenia (32 bit) 6,00 3058 KB
Tiếng Slovenia (64 bit) 6,00 3286 KB
Tiếng Tây Ban Nha (32 bit) 6,00 3133 KB
Tiếng Tây Ban Nha (64 bit) 6,00 3357 KB
Tiếng Colombia Tây Ban Nha (32 bit) 6,00 3158 KB
Tiếng Colombia Tây Ban Nha (64 bit) 6,00 3389 KB
Tiếng Thụy Điển (32 bit) 6,00 3068 KB
Tiếng Thụy Điển (64 bit) 6,00 3298 KB
Tiếng Thái (32 bit) 6,00 3091 KB
Tiếng Thái (64 bit) 6,00 3325 KB
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (32 bit) 6,00 3069 KB
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (64 bit) 6,00 3298 KB
Tiếng Ukraina (32 bit) 6,00 3072 KB
Tiếng Ukraina (64 bit) 6,00 3303 KB
Tiếng Uzbek (32 bit) 5,71 2934 KB
Tiếng Uzbek (64 bit) 5,71 3139 KB
Tiếng Việt (32 bit) 5,71 2913 KB
Tiếng Việt (64 bit) 5,71 3117 KB